Algemene Voorwaarden             

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten die met Trefzeker zijn
afgesloten.

Offertes
Uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgaaf van redenen door verhuurder
en/of huurder worden ingetrokken. Uiterlijk 2 werkdagen voor gewenste levering door
verhuurder dient huurder hiertoe opdracht te hebben verstrekt aan verhuurder, welke door
verhuurder schriftelijk zal worden bevestigd.

Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Ten behoeve van consumenten is het totaalbedrag
inclusief btw weergegeven en is een duidelijke specificatie gemaakt voor de te betalen btw.
Kosten voor transport, opbouw, afbouw, breuk, schade, schoonmaak en vermissing worden
apart in rekening gebracht. Indien deze kosten vooraf bekend zijn, zullen deze op de offerte
worden vermeld.

De uren voor de opbouw, afbouw, eventmanagers koks en cateringmedewerkers die vooraf
worden aangegeven zijn ten alle tijden op basis van nacalculatie en kunnen bij facturering
worden aangepast.

Onze dranken zijn op basis van nacalculatie, onaangebroken flessen, fusten & drinkpakken
nemen wij kosteloos retour. Met uitzondering van verwarmde dranken.

Transport
Voor het bezorgen en/of retour halen van de gehuurde goederen worden transportkosten in
rekening gebracht, gebaseerd op afstand en laad- en lostijd.

Gehuurde goederen worden afgeleverd op de begane grond van de door huurder opgegeven
bestemming. Lastig bereikbare locaties dienen te worden doorgegeven bij het bestellen.
Mogelijk zijn hier extra arbeidskosten aan verbonden.

Materialen die buiten onze openingstijden bezorgd of opgehaald moeten worden dienen
tijdens de bestelling besproken te worden. Mogelijk zijn hier extra arbeidskosten aan
verbonden.

De goederen dienen op dezelfde wijze als waarop ze zijn afgeleverd (op rolcontainer, in
kratten e.d.) op de retourdatum vanaf de afgesproken tijd klaar te staan om opgehaald te
worden.

Schoonmaakkosten
De huurgoederen worden door verhuurder schoon en gebruiksklaar geleverd. Huurder dient
kook-, bak- en warmhoudapparatuur schoon te retourneren, dus ontdaan van etens- en/of
drankresten.

Indien de huurgoederen vuil retour komen zullen door verhuurder schoonmaakkosten in
rekening worden gebracht.

Servies, bestek en glaswerk dient vuil retour te komen. Tafellinnen dient ongewassen, doch
wel droog en ontdaan van etens- en andere resten geretourneerd te worden.

Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt het noodzakelijk is om de om
werkzaamheden of materialen te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in
onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
Indien de aanpassing op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Trefzeker de
huurder hierover van tevoren inlichten.

Annulering
Bij annulering door huurder van de afgesloten huurovereenkomst zal verhuurder de volgende
annuleringskosten in rekening brengen:
25% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd binnen 11 tot 14 dagen voor de
overeengekomen huurperiode;
50% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd binnen 6 tot 10 dagen voor de
overeengekomen huurperiode;
75% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd binnen 2 tot 5 dagen voor de
overeengekomen huurperiode;
100% van de totale huurprijs, indien wordt geannuleerd op 1 dag van te voren of op de
dag van de overeengekomen periode.
Wanneer Trefzeker materialen inhuurt bij derde gelden er aangepaste annuleringskosten.
Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Aansprakelijkheid
Na ontvangst van de huurgoederen (zowel indien door verhuurder afgeleverd als zelf door
huurder afgehaald en vervoerd) is huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of
beschadiging hiervan.

Ingeval van diefstal, vermissing of beschadiging zullen door verhuurder kosten voor
vervanging van de betreffende goederen aan huurder in rekening worden gebracht.

De goederen zullen bij terugkomst door verhuurder worden gecontroleerd op volledigheid en
eventuele gebreken/beschadigingen. De bevindingen van verhuurder zijn in deze bindend.

Bij slechte weersomstandigheden plaatsen wij geen parasols, terrasoverkappingen & tenten.
De klant is zelf verantwoordelijk om de weersomstandigheden in de gaten te houden en
eventuele annulering. De verhuurder heeft het recht om de opbouw te weigeren bij slechte
weersomstandigheden voor bescherming van de materialen.

Betalingsvoorwaarden
Betaling van facturen dient betaald te worden door middel van een factuur of contanten.
Facturen dienen binnen een betalingstermijn van zeven dagen voldaan te worden. Bij
verhuurbestellingen en evenementen boven de €10.000,- sturen bij een voorschotfactuur van
vijftig procent. Deze voorschotfactuur dient voorafgaand aan het evenement te worden
voldaan.