PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen en op
welke wijze wij deze persoonsgegevens gebruiken. Aan de hand van deze privacyverklaring
willen wij u laten weten dat wij zeer strikt met uw gegevens omgaan. Hieronder staat omschreven
welke gegevens wij bewaren en voor welk doeleinde wij deze bewaren.

Wie zijn wij?
Wij zijn Trefzeker Verhuur & Evenementen. Onze diensten bestaan uit compleet verzorgde
feesten op maat gemaakt en verhuurservice van allerlei materialen die betrekking hebben tot
evenementen. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van
gegevens die in deze privacyverklaring wordt beschreven.
Onze contactgegevens zijn:

Trefzeker Verhuur & Evenementen
Transportweg 5
2676 LM Maasdijk

Welke persoonsgegevens bewaren wij?
In het kader van deze verwerking verzamelen en slaan wij de onderstaande gegevens van u op:
naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en IBAN-nummers.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Wij gebruiken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
- het leveren van bestellingen en/of het verlenen van diensten;
- het doen en/of innen van betalingen;
- het behandelen en/of beantwoorden van vragen en klachten.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden of openbaar maken. Mocht dit wel
noodzakelijk zijn, dan nemen wij eerst contact met u op.

Bewaartermijn
Trefzeker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk
is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Uw rechten
U heeft alle recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.
U kunt dit doen door contact op te nemen met Trefzeker Verhuur & Evenementen.

Automatische besluitvorming en profileren
Wij maken geen gebruik van automatische besluitvorming en profileren. Dit wil zeggen dat wij uw
gegevens niet gebruiken voor analyses of direct marketing doeleinde.

Wijzingen privacyverklaring
De privacyverklaring van Trefzeker kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding
geven. Wanneer er wijzigingen opspelen zullen wij u daarop attenderen.
Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per e-mail bereiken op info@trefzeker.nl of per
telefoon op het nummer: 0174-643222.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op: 1 maart 2024